Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle activiteiten, abonnementen, losse lessen, workshops, cursussen en retraites bij Yogaschool Lelystad. Door deelname aan een les, workshop, cursus of retraite verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Yogaschool Lelystad kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. Yogaschool Lelystad zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

2. Abonnementen, tienstrippenkaart en losse lessen

2.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een abonnement of een tienstrippenkaart. Ook zijn er losse lessen beschikbaar.

2.2 De inschrijving geschied alleen door middel van een correct ingevuld inschrijfformulier via ons boekingssysteem op onze website www.yogaschoollelystad.nl.

2.3 Yogaschool Lelystad geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de Deelnemer:

MAANDABONNEMENT ONBEPERKT

Dit abonnement geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen per maand.

Geldigheid: doorlopend.

De eerste termijn is zes maanden, daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dat betekent dat het lidmaatschap vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd. Dit kan per email naar info@yogaschoollelystad.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben.

COMBIABONNEMENTEN

Dit abonnement is een combinatie abonnement die is bedoeld voor deelnemers die een abonnement hebben bij Yogaschool Lelystad en Centra Plaza Fysiotherapie. Met het combiabonnement ontvangt de deelnemer een korting.

PROEFABONNEMENT GELDIGHEID 1 MAAND

Dit abonnement geeft recht op 3 lessen naar keuze.

Geldigheid: 1 maand.

Dit abonnement loopt automatisch af na 1 maand.

TIENSTRIPPENKAART

Deze kaart geeft recht op tien (10) lessen. De lessen dienen binnen drie (3) maanden gebruikt te worden.

LOSSE LES

Dit is een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les bij Yogaschool Lelystad, anders dan op basis van een abonnement of strippenkaart.

3. Studenten en senioren

3.1 Studenten krijgen bij vermelding van hun studenten pasnummer een korting op het maandabonnement of tienstrippenkaart.

3.2 Senioren krijgen bij vermelding van hun 65+kaart een korting op het maandabonnement of tienstrippenkaart.

4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn

4.1 Een abonnement, workshop, cursus of losse les moet voorafgaand aan de les, workshop of cursus betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online), automatische incasso of via PIN. Indien de deelnemer zich via de website inschrijft en een maandabonnement afneemt wordt volgens een staffel het maandbedrag van de lopende maand in rekening gebracht. Er zijn 4 staffels, aanmelding tot de 8e van de maand, tot de 15e van de maand, tot de 23e van de maand en tot het einde van de maand. Bij betaling van voornoemd maandbedrag geeft de deelnemer tot nadere opzegging aan Yogaschool Lelystad toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen per gehele kalendermaand. De automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand.

4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, kan de deelnemer niet meer online reserveren volgens artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. De Deelnemer blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het abonnement conform de voorwaarden is geëindigd.

4.3 De geldende prijzen voor lessen, workshops en cursussen staan altijd op de website en zijn in te zien bij Yogaschool Lelystad. Yogaschool Lelystad behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, cursussen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Yogaschool Lelystad, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.

5. Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:

•    Voor de meeste lessen kun je je tot een half uur van te voren inschrijven, allen bij Aerial Yoga is de inschrijving mogelijk tot een uur van tevoren. 

•    Je kunt alleen online reserveren.

•    Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander.

•    Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je toch naar Yogaschool Lelystad komen. We houden altijd 2 plaatsen beschikbaar waarvoor geen reservering nodig is. Je moet dan natuurlijk wel op tijd aanwezig zijn want er geldt “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

•    Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 120 minuten voor aanvang van de les via ons boekingssysteem. Meld je jezelf af binnen 120 minuten voor de les heb je geen recht op retour van het lesgeld of strip.

6. Lesrooster

6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de website. Yogaschool Lelystad behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Yogaschool Lelystad, vermelding op de website en/of per e-mail.

6.2 Yogaschool Lelystad behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval heb je geen recht op retour van het lesgeld of strip.

6.3 Yogaschool Lelystad behoudt zich het recht om in vakanties en op feestdagen de deuren te sluiten. Dit zal vooraf kenbaar gemaakt worden via de website en e-mail.

7. Beëindiging en opschorting abonnement

7.1 De deelnemer kan een geldend abonnement altijd beëindigen. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Het abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

7.2 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de deelnemer het abonnement voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Yogaschool Lelystad en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: info@yogaschoollelystad.nl.

8. Deelname, inschrijfgeld en betaling workshop, cursus, retraite

8.1 Een deelnemer kan aan een workshop, cursus of retraite deelnemen nadat Yogaschool Lelystad het volledige bedrag voor deelname aan de workshop, cursus of retraite heeft ontvangen.

8.2 Bij deelname aan een retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale retraite prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de geplande retraite te worden voldaan aan Yogaschool Lelystad. Een deelnemer kan aan een retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige retraite prijs heeft voldaan.

8.3 Voor sommige workshop, cursussen en retraites geldt een zogeheten “Vroegboekkorting” . Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de website genoemde, normale tarief.

9. Rooster en annulering workshop en cursussen

9.1 Het geldende workshop en cursussen rooster staat altijd op de website. Yogaschool Lelystad behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Yogaschool Lelystad, en/of vermelding op de website en/of per e-mail.

9.2 Yogaschool Lelystad behoudt zich het recht voor om een geplande workshop of cursus te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan deelnemer, minus tien procent in verband met gemaakte onkosten.

9.3 Tot één (1) maand voor de geplande workshop of cursus datum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan info@yogaschoollelystad.nl.

9.4 Tot zeven dagen voor de geplande workshop of cursus kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- (vijfentwintig euro) administratiegeld. 

9.5 Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande workshop of cursus annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

10. Annulering retraite

10.1 Annulering van deelname aan de geplande retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@yogaschoollelystad.nl.

10.2 Tot 60 dagen voor de geplande retraite kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

10.3 Binnen 60 dagen voor de geplande retraite datum kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de retraite prijs in rekening wordt gebracht.

10.4 Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

10.5 Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de retraite, wordt de reeds betaalde retraite prijs niet terugbetaald.

10.6 Yogaschool Lelystad behoudt zich het recht voor de retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde retraite prijs terugbetaald.

11. Huisregels

11.1 Alle deelnemers houden zich altijd aan onderstaande huisregels van Yogaschool Lelystad:

 • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan in het fietsenrek of daarvoor bestemde plek zodat omwonende geen hinder ervaren.
 • Yogaschool Lelystad bevind zich in het pand van Centra Plaza. Veroorzaak geen geluidsoverlast voor de andere bedrijven en omwonenden bij aankomst en vertrek van Yogaschool Lelystad.
 • Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
 • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers.
 • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
 • Doe je schoenen uit voordat je een studio betreed.
 • De ingang van Yogaschool Lelystad is op de 1e verdieping aan de kant van Centra Plaza Fysio (fitness ruimte), je kunt de zaal in als de deur open staat. De deuren in de kleedruimtes zijn geen ingangen.
 • Yogaschool Lelystad stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd. De spullen hiervoor zijn aanwezig in de grote zaal.
 • Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om niet te praten tijdens de lessen en Workshops in de grote zaal, na de les is er een mogelijkheid om een plekje op te zoeken op de 1e etage in onze zithoek of in de algemene ruimte bij Centra Plaza Fysio(fitness ruimte).
 • In de kleedruimtes alleen zachtjes praten.
 • Na de lessen kun je gebruik maken van de infrarood sauna’s in de kleedruimtes. Dit is een stilte ruimte. De ruimtes dienen weer netjes te worden achter gelaten.
 • In de kleedruimtes zijn kluisjes aanwezig die u kunt gebruiken om uw spullen in te leggen. Neem geen eten en/of zo min mogelijk spullen mee in de yogaruimte.
 • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yogaschool Lelystad niet getolereerd.

11.2 Yogaschool Lelystad behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 11.1, niet naleven de toegang tot Yogaschool Lelystad te ontzeggen en/of het abonnement van de betreffende deelnemer te beëindigen of de deelnemer de toegang tot de workshop of cursus te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Yogaschool Lelystad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan lessen, workshops, cursussen en/of retraites bij, of verzorgd door, Yogaschool Lelystad.

12.2 Yogaschool Lelystad werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les, workshop, cursus of retraite bij, of verzorgd door, Yogaschool Lelystad, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Yogaschool Lelystad adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workshop, cursus of retraite.
 • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

13. Persoonsgegevens

13.1 Yogaschool Lelystad verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yogaschool Lelystad gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

13.2 Yogaschool Lelystad gebruikt de in artikel 13.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yogaschool Lelystad en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Yogaschool Lelystad, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@yogaschoollelystad.nl. De deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yogaschool Lelystad gebruik kan worden gemaakt.

13.3 Yogaschool Lelystad geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.

14.Toepasselijk recht en geschillen beslechting

14.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Lidmaatschap, Workshop, Cursus of Retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yogaschool Lelystad zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Lelystad. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de dichtstbijzijnde bevoegde rechtbank.

15. Begrippen

15.1 Aanbetaling: 50% van de retraite prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de retraite geldt.

15.2 Algemene Voorwaarden: deze door Yogaschool Lelystad gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Yogaschool Lelystad www.yogaschoollelystad.nl.

15.3 Deelnemer: degene die een door Yogaschool Lelystad georganiseerde workshop, cursus of retraite volgt c.q. wenst te volgen bij Yogaschool Lelystad.

15.4 Yogaschool Lelystad:  Het bezoekadres en de locatie van onze lessen is Plaats 9J, 8224 AB Lelystad (het gebouw van Centra Plaza). Wij zijn gevestigd aan Zaanstraat 6N in Lelystad en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 71736670.

15.5 Tienstrippenkaart: een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 2.3.

15.6 Abonnement: een door Yogaschool Lelystad uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, abonnement voor het volgen van yoga- en andere lessen bij Yogaschool Lelystad, zoals bedoeld in artikel 2.3.

15.7 Losse les: een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les bij Yogaschool Lelystad, anders dan op basis van een abonnement of strippenkaart, zoals bedoeld in artikel 2.3.

15.8 Retraite prijs: de totale prijs van de retraite, inclusief de aanbetaling.

15.9 Retraite: een door Yogaschool Lelystad georganiseerde retraite.

15.10 Deelnemer: degene die les(sen) volgt c.q. wenst te volgen bij Yogaschool Lelystad.

15.11 Website: de website van Yogaschool Lelystad is: www.yogaschoollelystad.nl.

15.12 Workshop: een bij Yogaschool Lelystad te geven of gegeven workshop.

15.13 Cursus: een bij Yogaschool Lelystad te geven of gegeven cursus.

15.14 Inschrijfgeld: Yogaschool Lelystad brengt geen inschrijfkosten in rekening.